درباره ما

شرکت ویرا سانا پردیس سخا با اتکا تجربه چند ساله بنیانگذران،  در تهیه و توزیع عمده تجهیزات توانبخشی نابینایان و کم بینایان در کشور عزیزمان ایران فعالیت میکند. این شرکت همواره میکوشد تا به معنی واژه توانبخشی برای مددجویان محترم جامه عمل بپوشاند تا به شکلی متفاوت از قبل تواناتر باشند. شعار ما روشن کننده مسیرمان خواهد بود: متفاوت توانا باش

هدف ما تامین به روز ترین تجهیزات توانبخشی نابینایان و کم بینایان است.

مشتریان ما

Loading