متفاوت توانا باش!

تجهیزات توانبخشی کم بینایی و نابینایی

کم بینایی

وقتی بینایی فرد با کمک عینک، لنز، دارو و حتی جراحی بهبود نیابد، در آن صورت کم بینایی وجود دارد.
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، دید بدتر از 60/20 و بهتر از 400/20 کم بینایی می باشد.
عواملی همچون:
کاهش درک وضوح و کنتراست
کاهش قدرت تشخیص رنگ ها
اختلال در دامنه حرکت چیزها
حساسیت Glare و کاهش دید دو چشمی
موارد فوق از عوامل موثر بر شدت کم بینایی در نظر گرفته می شود .

نابینایی

نابینایی عبارت است از کاهش بینایی به حدی که مانع اشتغال فرد با اتکای خود می‌شود، یا فرد را برای زندگی وابسته به دیگران یا وسایل کمکی نماید. نابینایی در اثر بعضی بیماریها در انسان پدیدار می‌شود.نابینایی یا کوری وضعیتی است که بیمار در آن ادراک بینایی ندارد و علت آن عوامل فیزیولوژیکی یا عوامل عصبی است.اهمیت نسبی علل مختلف کوری بسته به سطح توسعه اجتماعی در نواحی جغرافیایی مورد مطالعه تفاوت می‌کند. در ممالک در حال توسعه ، کاتاراکت شایعترین علت است و البته تراخم ، جذام ، انکوسرکیازیس و گزروفتالمی ، نیز از علل مهم می‌باشند. در کشورهای توسعه یافته‌تر ، نابینایی به میزان زیادی به فرآیند پیری بستگی دارد. سایر علل عبارتند از:

Loading